O nama

Pokret Snaga domovine ima za cilj da radi na jačanju državotvornosti u Bosni i Hercegovini kako na političkom tako i na ekonomskom planu. Od prije rata pa do sada svjedoci smo destrukcije u svim vitalnim segmentima bosanskog društva i planskog narušavanja stabilnosti i suverenosti države Bosne i Hercegovine. Uništavanje temelja i vrijednosti Bosne koje živimo u proteklih 30 godina su dosegle svoj vrhunac u zadnjih godinu dana. Pandemija Korona-virusa je ogolila sve navedene negativne društvene ali i ekonomske pojave koje jedno društvo odnosno državu ugrožavaju. Preuzimanje odgovornosti i poduzimnje radikalnih reformi kako na području ekonomije, socijalnog, zdravstvenog i pravnog sistema tako i na polju odbrane bosanskog društva i njegovih historijskih vrijednosti koje smo gajili stotinama godina je obaveze svih nas.

Pokret će iskoristiti sve resurse koje naša država posjeduje kako bi ostvario zacrtane ciljeve. Na prvom mjestu mislimo na ljudski potencijal bez obzira da li on živi u domovini ili negdje drugo u svijetu. Bosna i Hercegovina je mala nacija i ne može si priuštiti taj luksuz da se njeno stanovništvo dijeli po bilo kojem osnovu. Snaga domovine su žene i muškarci, stari i mladi, ljekari/ljekarke, radnici/radnice, učitelji/učiteljice, umjetnici/umjetnice, vozači/vozačice, svi koji rade i grade državu, oni koji žive u i izvan nje. Svi oni koji su svojim vrijednostima ali i svojim ponašanjem uzor i primjer drugima.

Pokret će raditi na poboljšanju socijalnog okruženja, pravnog sistema, zdravstvene usluge, zaštitu životne sredine, jačanju diplomatije, kao i na brizi za ugrožene pojedince društva kao što su penzioneri/penzionerke, i druge socijalne kategorije po uzoru na riješenja koja se koriste u uspješnim zemljama svijeta. Iskustvo imamo, ljude imamo, i u domovini i širom svijeta, ali ih danas država ne koristi. U narednom periodu će na osnovu tih stručnih iskustava biti izrađene reforme za svaki vitalni segment na kojim se zasniva jedna zdrava država.