Demokratsko obrazovanje

Demokratska naobrazba stanovništva je jedna od temelja dobrog funkcionisanja demokratskog sistema. Mi smo mišljenja da se sistematskim radom sa građanima i građankama treba doći do visokog stepena demokratskog shvatanja kako bi naša nacija bila imuna na napade na društveno povjerenje kao kapital. Detaljnije o projektu i njegovoj implementaciji ćemo vas obavjestiti uskoro.