Katalog reformi

Pokret Snaga Domovine će do februara 2022. godine izraditi katalog reformi za 6 stubova na kojim se zasniva moderna država. A to su: ekonomija, obrazovanje, zdravstvo, zaštita životne okoline, kultura i sport. U procesu smo stvaranja timova koji će raditi na izradi reformi. Ljudi koji su u timovima su osobe koje su se istakle u radu u ovim oblastima kako u domovini tako i u inostranstvu. Cilj ovog kataloga je da državni funkcioner koji preuzmu najvažnije političke funkcije mogu od prvog dana krenuti sa implementacijom neophodnih reformi. Detaljnije o projektu i njegovoj implementaciji ćemo vas obavjestiti uskoro.