Dijaspora je snaga domovine

Osim prirodnih bogatstava koje posjeduje domovina, trenutno najveći potencijal su ljudi koji žive izvan nje. Bosanska dijaspora je ekonomski jedna od najpotentnijih u svijetu ali taj potencijal nikad nije iskorišten na jedan organizovan i svrsishodan način. Osim ekonomske, politička snaga bosanske dijaspore može biti odlučujuća za promjenu ukupne političke slike u BiH. Pored uloge koju naših 800.000 građana i građanki koji žive izvan domovine mogu imati na predstojećim izborima, veoma važna karika u procesu oporavka države su političari i političarke bosanskog porijekla u drugim državama. Oni su spremni da budu značajna snaga koja će nositi diplomatsku prevagu u korist Bosne i Hercegovine. Bosanska nacija će po prirodi stvari graditi mostove sa nacijama koje baštine civilizacijske vrijednosti slobode, demokratije i ljudskih prava pojedinca i gdje etnička, vjerska ili bilo koja kolektivna pripadnost ne uslovljava nacionalni identitet. Detaljnije o projektu i njegovoj implementaciji ćemo vas obavjestiti uskoro.